Impressum

Porsche Croatia d.o.o.

Generalni uvoznik za MOON:
 

Porsche Croatia d.o.o. 
Poštanska adresa: Miroslava Miholića 2, HR- 10010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Email: info(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr 

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. Matični broj poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

 

Uprava

Florian Steiner
Ivo Ivančević

 

 Kontakt: moon(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

 

Website produced by

Vivid Planet Software GmbH
Internet-Agentur Salzburg
Landesstraße 23
A-5302 Henndorf a. Wallersee

http://www.vivid-planet.com